06-28156832     scheepsbouwgeschiedenisvliss@gmail.com

Kinderactiviteiten.

Museum Scheldewerf biedt kinderen de gelegenheid hun eigen jubileumbord te ontwerpen. Maar je kunt ook je eigen speelgoedbeest maken of een torenkraan bouwen met Sio Montage. Maar we beginnen met een korte speurtocht waarmee je iets leuks kunt verdienen.

Elke woensdagmiddag vanaf 13.30 uur. Professionele begeleiding aanwezig. Kosten € 1,50 per kind. Ouder/verzorgers € 2,50. Opgave en inlichtingen: mkool@zeelandnet.nl


Ook voor andere groepsarrangementen voor kinderen zoals een rondrit met de Spijkstaal, tekenen van het marineschip De Mercuur en na afloop de fabrieksfluit laten blazen.

Passagiersschip de m.s. Kungsholm.

Deze maand, op 18 oktober is het precies 65 jaar geleden dat het passagiersschip de m.s. Kungsholm van een van De Schelde scheepshellingen te water ging. Stichting Scheepsbouwgeschiedenis Vlissingen heeft modelbouwer Rinus Welleman opdracht gegeven de Kungsholm voor Museum Scheldewerf te bouwen. Schaal 1:100, 1.83 m. lang.

Veel Vlissingers kunnen zich dit schip nog herinneren. Stichting Scheepsbouwgeschiedenis Vlissingen zoekt mensen die er bij waren of op andere manier betrokken waren bij dit schip. Dat kan zijn een kleine anekdote of een foto.

Op donderdag 2 november om 19.30 uur houdt dr. Nico Guns voor de tweede keer zijn Kungsholm lezing. Dit keer in Museum Scheldewerf. Dan is ook zijn standaardwerk over dit schip te koop, laat Rinus Welleman zien hoe ver hij is met het modelschip en kunnen we genieten van privéfoto’s en andere herinneringen die mensen nog hebben over dit roemruchte passagiersschip. Herinneringen of foto’s, (verplichte) aanmelding voor de lezing kunt u sturen naar: scheepsbouwgeschiedenisvliss@gmail.com.

Houtkade 1953: Tom Matze met nichtje Hanneke Lagendijk. Foto: privéarchief Tom Matze