06-28156832     scheepsbouwgeschiedenisvliss@gmail.com

Kinderactiviteiten.

Museum Scheldewerf biedt kinderen de gelegenheid hun eigen jubileumbord te ontwerpen. Maar je kunt ook je eigen speelgoedbeest maken of een torenkraan bouwen met Sio Montage. Maar we beginnen met een korte speurtocht waarmee je iets leuks kunt verdienen.

Elke woensdagmiddag vanaf 13.30 uur. Professionele begeleiding aanwezig. Kosten € 1,50 per kind. Ouder/verzorgers € 2,50. Opgave en inlichtingen: mkool@zeelandnet.nl


Ook voor andere groepsarrangementen voor kinderen zoals een rondrit met de Spijkstaal, tekenen van het marineschip De Mercuur en na afloop de fabrieksfluit laten blazen.