06-28156832     scheepsbouwgeschiedenisvliss@gmail.com

TENTOONSTELLING ROTTERDAMSCHE LLOYD

Het is alom bekend dat de vroegere Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ veel schepen met Indische namen heeft gebouwd, het Museum Scheldewerf richt zich op deze roemruchte werf. Damen Schelde Naval  Shipbuilding  heeft  momenteel  nog  een  directe  werkrelatie  met  Indonesië  en  het  Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum wil, met het inrichten van deze expositie, met recht getuigen over haar markant  maritiem  verleden.  Drie  organisaties  pakken  in  deze  expositie  een  historische  draad  op  en doen dat op twee locaties in het Scheldekwartier. 

 Openingstijden:

Hoofdkantoor Damen Schelde Naval Shipbuilding (De Willem Ruysstraat 99) vrij te bezoeken op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Bij museum Scheldewerf (De Willem Ruysstraat 100) op woensdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur. Beiden tot half juli. 


Foto boven: gemeentearchief Vlissingen. Foto onder: Els Swart Fotografie. 


Kinderactiviteiten.

Museum Scheldewerf biedt kinderen de gelegenheid hun eigen jubileumbord te ontwerpen. Maar je kunt ook je eigen speelgoedbeest maken of een torenkraan bouwen met Sio Montage. Maar we beginnen met een korte speurtocht waarmee je iets leuks kunt verdienen.

Elke woensdagmiddag vanaf 13.30 uur. Professionele begeleiding aanwezig. Kosten € 1,50 per kind. Ouder/verzorgers € 2,50. Opgave en inlichtingen: mkool@zeelandnet.nl


Ook voor andere groepsarrangementen voor kinderen zoals een rondrit met de Spijkstaal, tekenen van het marineschip De Mercuur en na afloop de fabrieksfluit laten blazen.