06-28156832     scheepsbouwgeschiedenisvliss@gmail.comTENTOONSTELLING ROTTERDAMSCHE LLOYD

Het is alom bekend dat de vroegere Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ veel schepen met Indische namen heeft gebouwd, het Museum Scheldewerf richt zich op deze roemruchte werf. Damen Schelde Naval Shipbuilding heeft momenteel nog een directe werkrelatie met Indonesië en het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum wil, met het inrichten van deze expositie, met recht getuigen over haar markant maritiem verleden. Drie organisaties pakken in deze expositie een historische draad op en doen dat op twee locaties in het Scheldekwartier.

Openingstijden:

Hoofdkantoor Damen Schelde Naval Shipbuilding (De Willem Ruysstraat 99) t/m eind september vrij te bezoeken op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Bij museum Scheldewerf (De Willem Ruysstraat 100) t/m eind oktober van woensdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur. NB: Hoofdkantoor van Damen is laatste week van juli en eerste week augustus gesloten ivm vakantie.


Foto boven: gemeentearchief Vlissingen. Foto onder: Els Swart Fotografie.


MOLUKKERS en DE SCHELDE: namen, foto’s .....

Vele Molukkers hebben van oudsher- vanaf de tijd van de “Ambonezenkampen” - op De Schelde gewerkt. Het theaterstuk van DeltaDua “WESTERLING”, eerder dit jaar te zien in het Arsenaaltheater, speelt zich af op De Schelde. N.a.v. dit theaterstuk heeft Museum Scheldewerf op verzoek van Stichting Samenwerking Vlissingen Ambon en stichting Mae Uku een kleine tentoonstelling ingericht. Graag zouden wij namen willen weten van Molukse mensen die op De Schelde gewerkt hebben (of nu nog werken), op welke afdeling etc.. Als het kan met foto(’s) op hun werklocatie. Zou u uw medewerking hieraan willen verlenen? Wij kunnen de tentoonstelling dan verder uitbreiden en het is tevens een aanvulling van onze documentatie over dit onderwerp. U kunt u reactie sturen naar scheepsbouwgeschiedenisvliss@gmail.com

Het museum is open op woensdag t/m zondag van 11.00-17.00 uur. Het adres is: De Willem Ruysstraat 100. Voor meer informatie, zie www.museumscheldewerf.nl.


BEDRIJFSSCHOOL KMS DE SCHELDE. Rechtsonder dhr. J. Mainake. Kwam in oktober 1955 in dienst bij De Schelde. Foto: Dert/Gemeentearchief Vlissingen.


KINDERACTIVITEITEN

Museum Scheldewerf biedt kinderen de gelegenheid hun eigen jubileumbord te ontwerpen. Maar je kunt ook je eigen speelgoedbeest maken of een torenkraan bouwen met Sio Montage. Maar we beginnen met een korte speurtocht waarmee je iets leuks kunt verdienen.

Speurtocht met een surprise tijdens openingstijden. Elke woensdagmiddag vanaf 13.30 uur jubileumbord maken of torenkraan bouwen. Professionele begeleiding aanwezig. Kosten € 1,50 per kind. Ouder/verzorgers € 3,00. Inlichtingen: mkool@zeelandnet.nl

Ook voor andere groepsarrangementen voor kinderen zoals een rondrit met de Spijkstaal, tekenen van het marineschip De Mercuur en na afloop de fabrieksfluit laten blazen.