06-28156832     scheepsbouwgeschiedenisvliss@gmail.comTENTOONSTELLING ROTTERDAMSCHE LLOYD

Het is alom bekend dat de vroegere Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ veel schepen met Indische namen heeft gebouwd, het Museum Scheldewerf richt zich op deze roemruchte werf. Damen Schelde Naval Shipbuilding heeft momenteel nog een directe werkrelatie met Indonesië en het Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum wil, met het inrichten van deze expositie, met recht getuigen over haar markant maritiem verleden. Drie organisaties pakken in deze expositie een historische draad op en doen dat op twee locaties in het Scheldekwartier.

Openingstijden:

Hoofdkantoor Damen Schelde Naval Shipbuilding (De Willem Ruysstraat 99) vrij te bezoeken op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Bij museum Scheldewerf (De Willem Ruysstraat 100) van woensdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Beiden tot half juli.


Foto boven: gemeentearchief Vlissingen. Foto onder: Els Swart Fotografie.


                                 

MOLUKKERS en DE SCHELDE: namen, foto’s .....

Vele Molukkers hebben van oudsher- vanaf de tijd in de “Ambonezenkampen” - op De Schelde gewerkt. Het theaterstuk van DeltaDua “WESTERLING” speelt zich af op De Schelde.

Museum Scheldewerf “de Oude Verbandkamer” wil daarom speciale aandacht hieraan besteden. Graag zouden wij namen willen weten van Molukse mensen die er gewerkt hebben (of nu nog werken), op welke afdeling etc.. En als het kan een paar foto’s erbij van hen op hun werklocatie. Zou u uw medewerking hieraan willen verlenen? U kunt u reactie sturen naar scheepsbouwgeschiedenisvliss@gmail.com

Op woensdag 6 juni is er een speciale Molukse ontmoetingsbijeenkomst van 16.00-18.00 uur in museum Scheldewerf. Van 16.00 tot 16.30 uur is er een rondleiding door het gebouw.

Het museum is open op woensdag t/m zondag van 11.00-17.00 uur. Het adres is: De Willem Ruysstraat 100. Voor meer informatie, zie www.museumscheldewerf.nl.

Meer informatie over het muziektheater ‘WESTERLING van DeltaDua zie www.deltadua.com/westerling


BEDRIJFSSCHOOL KMS DE SCHELDE. Rechtsonder dhr. J. Mainake. Kwam in oktober 1955 in dienst bij De Schelde. Foto: Dert/Gemeentearchief Vlissingen.


KINDERACTIVITEITEN

Museum Scheldewerf biedt kinderen de gelegenheid hun eigen jubileumbord te ontwerpen. Maar je kunt ook je eigen speelgoedbeest maken of een torenkraan bouwen met Sio Montage. Maar we beginnen met een korte speurtocht waarmee je iets leuks kunt verdienen.

Speurtocht met een surprise tijdens openingstijden. Elke woensdagmiddag vanaf 13.30 uur jubileumbord maken of torenkraan bouwen. Professionele begeleiding aanwezig. Kosten € 1,50 per kind. Ouder/verzorgers € 3,00. Inlichtingen: mkool@zeelandnet.nl

Ook voor andere groepsarrangementen voor kinderen zoals een rondrit met de Spijkstaal, tekenen van het marineschip De Mercuur en na afloop de fabrieksfluit laten blazen.