06-28156832     scheepsbouwgeschiedenisvliss@gmail.com

ANBI

Stichting Scheepsbouwgeschiedenis Vlissingen is een erkende culturele ANBI. Hierdoor zijn giften fiscaal aftrekbaar.


Kamer van Koophandel.

RSIN/fiscaalnummer: 820973774
KVK-nummer: 20156493


Doelstelling

Stichting Scheepsbouwgeschiedenis Vlissingen heeft (o.g.v. artikel 2 van de statuten) ten doel het behouden en tot leven brengen van de scheepsbouwgeschiedenis Vlissingen dmv het verwerven, beheren en herstellen van objecten die hiermee verband houden, organiseren van exposities en het publiceren en beschikbaar stellen van documentatie.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter (plv.): Doeke Roos
Secretaris: Riet Roelse
Penningmeester: Jan Coppoolse
Bestuurslid: Wesley Sekewael
Adviseurs: Jan van Beekhuizen, Ada van Hoofd, Bert van Hoepen.


Beloningsbeleid

Stichting Scheepsbouwgeschiedenis Vlissingen is een vrijwilligersorganisatie en kent geen beloningsbeleid.

Jaarverslag/beleidsplan

Hieronder zijn de jaarverslagen met financiële onderbouwing en de hoofdlijnen van het beleidsplan te vinden: