06-28156832     scheepsbouwgeschiedenisvliss@gmail.com


Over ons

Met de verwerving van het 31 ha groot, voormalige KSG-terrein in de binnenstad verkreeg de gemeente Vlissingen de mogelijkheid om unieke kansen voor de verdere ontwikkeling van Vlissingen te kunnen benutten.

Op initiatief van Jan van Beekhuizen, directeur van l’Escaut Woonservice, is in de zomer van 2008 om die reden een initiatiefgroep bij elkaar gekomen. Inzet van de gesprekken was hoe het gebouw van de voormalige bedrijfsgeneeskundige dienst, ook wel bekent als het Vakbondsgebouw of Verbandkamer, behouden kon worden en hoe het gebouw, staande op het door de gemeente Vlissingen aangekochte terrein, kan worden benut om de scheepsbouwgeschiedenis een permanente plek gegeven kan worden.

Er werd een werkgroep opgericht die een jaar later, in de zomer van 2009 opging in de stichting Scheepsbouwgeschiedenis Vlissingen. Inmiddels was op voorspraak van l'Escaut Woonservice de eigenaar van de Verbandkamer, de gemeente Vlissingen bereid het gebouw in bruikleen te geven.

De stichting Scheepsbouwgeschiedenis Vlissingen wil vanuit heden, verleden en toekomst de imposante geschiedenis van de Vlissingse scheepsbouw voor het voetlicht brengen. Dit doen wij door middel van rondleidingen over het werfterrein en het tonen van beelden en verhalen die deze geschiedenis levend te houden. Zo leveren wij ondanks de functieverandering van dit gebied, een bijdrage aan het behoud van de cultuurhistorische waarden van dit eeuwenoude scheepswerfterrein.

Het bestuur bestaat uit:

Doeke Roos jr. voorzitter (plv.) / Riet Roelse secretaris / Jan Coppoolse penningmeester

Jan van Beekhuizen adviseur

Ada van Hoof adviseur

Bert van Hoepen adviseur