MUSEUM SCHELDEWERF zoekt financiers
    

Vanaf € 15,- komt u op de vriendenlijst bij de ingang en heeft u gratis 1 jaar toegang.

Let op! Nieuwe Emailadres!

06-28156832    museumscheldewerf@gmail.com

Privacyverklaring


Privacy en bescherming van persoonsgegevens

St Scheepsbouwgeschiedenis Vlissingen/Museum Scheldewerf verwerft persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.


Privacywetgeving (GDPR / AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact op Museum Scheldewerf. Welke gevolgen heeft de wetgeving voor het gebruik van persoonsgegevens. Wat verandert er?
In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door St. Scheepsbouwgeschiedenis Vlissingen/Museum Scheldewerf


Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt st. Scheepsbouwgeschiedenis Vlissingen persoonsgegevens?

De stichting verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Vrijwilligers

  • Mensen die spullen brengen voor de collectie

  • Foto’s en filmpjes van bezoekers op de site en/of facebook


Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Het bestuur van stichting Scheepsbouwgeschiedenis moet zorg dragen dat deze gegevens goed worden beheerd.

Waarvoor verwerkt de stichting persoonsgegevens?

Als u aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven.
Als u spullen komt brengen voor de collectie is het goed om te weten wie deze heeft geschonken of in bruikleen heeft gegeven. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden door middel van de nieuwsbrief te sturen, maar ook om vragen te stellen. Als u daar geen prijs op stelt kunt u dit aangeven.
Als er filmpjes of foto’s op de site of facebook worden gezet gebeurt dat nadrukkelijk met toestemming van de betreffende personen.

Verwerkt de stichting ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als met uw toestemming of als u dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Hoe gaat Stichting Scheepsbouwgeschiedenis Vlissingen met mijn persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de stichting. De stichting verplicht zich om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

De vrijwilligerscoördinator, de collectiebeheerder van het Museum en bestuursleden van de stichting.

Kan ik zien welke gegevens St. Scheepsbouwgeschiedenis van mij verwerkt?

U heeft recht op inzage van die gegevens en correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
Voor vragen m.b.t. het privacybeleid van st. Scheepsbouwgeschiedenis kunt u contact opnemen met scheepsbouwgeschiedenisvliss@gmail.com